Saskaņā ar nozares un institūta speciālistu pieprasījumu pēc zvejas statistikas datiem Zivju resursu pētniecības departaments sniedz informatīvus apkopojumus par zveju (Avoti: Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma, Valsts Statistikas pārvalde, Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata).

Latvijas nozveja okeānos, Baltijas jūrā un iekšējos ūdeņos

Latvijas nozveja iekšējos ūdeņos

Nozveja Latvijas piekrastē

Nozveja Latvijas publiskajos ezeros

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2021. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2020. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2019. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2018. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2017. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2016. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2015. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2014. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2013. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2012. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2011. gadā

Zivju nozveja Latvijas publiskajos ezeros 2010. gadā

Nozveja upēs

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2021. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2020. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2019. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2018. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2017. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2016. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2015. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2014. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2013. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2012. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2011. gadā

Zivju nozveja Buļļupē un Daugavā 2010. gadā

Nozveja ūdenskrātuvēs

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2021. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2020. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2019. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2018. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2017. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2016. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2015. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2014. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2013. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2012. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2011. gadā

Zivju nozveja Daugavas ūdenskrātuvēs 2010. gadā

Makšķerēšana licencētās ūdenstilpēs

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpnēs 2021. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpnēs 2020. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpnēs 2019. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2018. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2017. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2016. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2015. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2014. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2013. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2012. gadā

Makšķernieku lomi licencētās makšķerēšanas ūdenstilpēs 2011. gadā