Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
l
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 18.06.2019
Institūts “BIOR” ar prieku informē, ka tagad ir akreditēta metode E.Coli noteikšanai peldūdeņos " LVS EN ISO 9308-3:2006 . Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: ...
links2
Raksts 17.06.2019
No 13. līdz 14. jūnijam Institūtā "BIOR" norisinājās COST akcijas CA18131 - Statistikas un mašīnmācīšanas metodes cilvēka mikrobioma pētījumos (Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies) pirmā darba ...
links2
Raksts 14.06.2019
Eirobarometrs 2019 – pārtikas drošība Eiropas Savienībā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pasūtītais īpašais Eirobarometrs 2019 sniedz ieskatu: Eiropas Savienības iedzīvotāju vispārējā ieinteresētībā pārtikas drošības jautājumos, ieskaitot faktorus, kas ietekmē ...
links2
Raksts 12.06.2019
Institūta “BIOR” darbinieki papildina Latvijas upes ar nēģu kāpuriem Arī šogad maija beigās/ jūnija sākumā Institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības darbinieki papildināja Daugavas, Gaujas un Ventas baseina upes ar nēģu ...
links2
Raksts 29.05.2019
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 devītā posma aktualitātes Devītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika veikti pētījumi par izstrādātās hinolonu noteikšanas metodes efektivitāti, testējot putnu gaļas paraugus. Hinolonu atliekas netika konstatētas, jo pielietotās metodes jutība ...