Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
l
Valsts nozīmes pētniecības centrs
BIOR
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
BIOR
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 16.09.2020
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošie zinātnieki veic Eiropas nozīmes pētījumu par cilvēkiem bīstamas slimības ehinokokozes ierosinātāju (Echinococcus spp.). Pētījumā aicināti piedalīties suņu turētāji, kā arī ...
links2
Raksts 08.09.2020
Eiropas eksperti atzinīgi novērtējuši Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pēcdoktoranta Dr.chem. Dzintara Zača veikto pētījumu un vidusposma zinātnisko atskaiti. “BIOR” vadošais pētnieks strādā pie pētījuma “ ...
links2
Raksts 04.09.2020
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir uzsākusi plaša mēroga kampaņu par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības samazināšanu #StopASF . ĀCM ir vīrusa izraisīta slimība, ar ko slimo gan mājas cūkas, ...
links2
Raksts 26.08.2020
Valsts zinātniskais institūts “BIOR” informē, ka turpmāk paraugu pieņemšanas kabinets no Priekuļiem Dārza ielā 12 ir pārcelts uz Cēsīm Raunas ielu 4 otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Ar paraugu ...
links2
Raksts 21.08.2020
Izmaiņas Institūta "BIOR" pakalpojumu izmaksās Institūts “BIOR” ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības ...