Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
b
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 07.03.2019
Informējam, ka 13. un 20. martā Institūta "BIOR" Daugavpils paraugu pieņemšanas kabinets strādās no plkst. 13.00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
links2
Raksts 19.02.2019
Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai (lzp-2018/2-0109) Pētījuma mērķis ir noskaidrot zoonotiskās slimības Q-drudža ietekmi uz slaucamo govju reprodukciju dažādos ...
links2
Raksts 13.02.2019
Zinātniskajā institūtā “BIOR” 13. februārī Ēnu diena Zinātniskais institūts „BIOR” jau vairākus gadus piedalās Ēnu dienās, kas Latvijā norisinās februāra vidū, un ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras ...
links2
Raksts 18.01.2019
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 piektā posma aktualitātes 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu ...
links2
Raksts 27.12.2018
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 septītā posma aktualitātes Septītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā ir pabeigti apraksti pirmās un trešās aktivitātes ietvaros izstrādātajām instrumentāli analītiskajām un molekulārās bioloģijas metodēm latviešu un angļu valodā. Otrās aktivitātes ...