Institūtā īstenotie pētniecības virzieni ķīmijas zinātnēs paver iespēju kontrolēt un ierobežot piesārņotājus pārtikā, kā arī uzlabot tās uzturvērtību. Šajā nozarē ir pētījumu virzieni ar komercializācijas potenciālu.

Ķīmisko piesārņotāju izplatība pārtikā, pārtikas piedevās, dzīvnieku barībā un citos objektos

Pārtikas drošību apdraud ķīmiskie piesārņotāji, piemēram, agroķimikālijas, piesārņojums ūdenī, gaisā vai augsnē un dabiskie toksīni no sēnīšu avotiem. Šie piesārņotāji rada risku sabiedrībai, un tas ir jāpārvalda.

Pētījumi par pārtikas produktu uzturvērtību un kvalitātes parametriem

Pārtikas produkti, pateicoties to makrokomponentiem (proteīni, tauki un ogļhidrāti) un mikrominerāliem (piemēram, dzelzi, selēnu, cinku, varu un mangānu), kā arī vitamīniem, ir nozīmīgs cilvēka metabolisma procesu izejvielu avots. Turklāt vairākām pārtikas sastāvdaļām ir liela nozīme bioloģisko funkciju nodrošināšanā, tai ir arī veselību veicinošas funkcijas. Vairumu no šīm komponentēm pārtikā var modificēt ražošanas procesā, tāpat ietekmi uz tām atstāj produktu ģeogrāfiskā izcelsme, tāpēc šim pētījumu virzienam ir augsta sociāla nozīme.

Moderno ķīmisko instrumentālo metožu izstrāde pētījumiem par pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

Ieviešot modernas instrumentālas metodes pārtikas produktu kvalitātes un drošības parametru analīzē, tiek gūtas iespējas apzināt pārtikas produktu toksiskumu un to ietekmi uz veselību. Pārtikas analīzes ietvaros iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte ir tieši atkarīga no izmantotajiem analītiskajiem instrumentiem. Masspektrometru izmantošana pārtikas analīzē nav izņēmums. Augstas izšķirtspējas masspektrometriskie detektori, piemēram, Orbitrap, TOF vai Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses, ar kuriem strādā analītiskās ķīmijas speciālisti ar pieredzi hromatogrāfijā un masspektrometrijā, šobrīd jau ir kļuvuši par vadošajām masspektrometrijas tehnoloģijām, kas sniedz iespējas no sastāvdaļu identifikācijas līdz nelielu piejaukumu noteikšanai kompleksos paraugos.

Pētījumi par ražošanas un uzglabāšanas apstākļu ietekmi uz pārtikas kvalitāti

Uzglabāšanas un pārstrādes apstākļiem ir ietekme uz pārtikas produktu kvalitāti. Mitrums, temperatūra, uzglabāšanas ilgums un atmosfēras sastāvs pieder pie kritiskiem faktoriem, kas nosaka pārtikas uzglabāšanas apstākļus. Piemēram, palielināts mitruma saturs var novest pie bojājumiem iepakojumam vai mikroorganismu attīstības. Pārtikas produktu pārstrāde var samazināt vitamīnu un antioksidantu saturu, savukārt nepareiza tehnoloģiskā pārstrāde var palielināt industriālo piesārņotāju, piemēram, policiklisko aromātisko ogļūdeņražu, akrilamīda un furāna koncentrācijas. Arī šie faktori rada risku sabiedrībai, un tas ir jāpārvalda.