Zivju audzētavas pilda valsts zivju resursu atražošanas programmu un ik gadus Latvijas ūdeņos izlaiž vismaz 2 600 000 dažādu zivju sugu mazuļus un 11 600 000 zivju kāpurus.  Privāto zivju audzētāju un dīķsaimnieku vajadzībām tiek audzēti varavīksnes foreļu, storu, zandartu, vēdzeļu un karpu mazuļi.

Zivju audzētava “Tome”

ir lielākā lašu smoltu audzētava Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kas pilda valsts zivju resursu atražošanas programmu, audzējot Daugavas populācijas Baltijas lašu un taimiņu mazuļus. Audzētava ik gadus Latvijas ūdeņos izlaiž ap 550 000 lašu un taimiņu smoltus, 150 000 lašu un taimiņu vienvasarniekus, 350 000 zandartu un sīgu mazuļus. Dīķsaimnieku un privāto zivju audzētāju vajadzībām tiek audzēti varavīksnes foreļu un storu, karpu mazuļi. Savukārt turpmākai mazuļu atražošanai tiek uzturēts un audzēts strauta foreļu, sīgu, storu (sterlete, sibīrijas store, besters) vaislas ganāmpulks.

Zivju audzētava “Dole” ir vienīgā specializētā vimbu mazuļu audzētava Baltijas jūras baseinā. Te audzē arī sīgu mazuļus, nēģu un līdaku kāpurus. Dīķsaimnieku un privāto zivju audzētāju vajadzībām tiek audzēti varavīksnes foreļu mazuļi. No 2017. gada tiek audzēti arī līdaku mazuļi. Šobrīd audzētava ik gadu Daugavas un Lielupes baseinos izlaiž vismaz 170 000 Baltijas laša smoltus un mazuļus, 420 000 vimbu un sīgu zivju mazuļus, 5 000 000 nēģu un līdaku kāpurus.

Zivju audzētavas “Pelči” galvenais uzdevums ir Ventas baseina lašveidīgo zivju krājumu atražošana. Katru gadu audzētava izaudzē un izlaiž Ventas baseinā ap 200 000 lašu un taimiņu smoltus un mazuļus. Papildus tiek audzēti zandartu, vēdzeļu, karpu un varavīksnes foreļu mazuļi, līdaku, un nēģu kāpuri. 

Zivju audzētava “Kārļi” strādā Gaujas baseina lašu populācijas saglabāšanai, ik gadu izlaižot ap 200 000 lašu smoltus un mazuļus. Te audzē arī taimiņu, strauta foreļu, sīgu, paliju un varavīksnes foreļu mazuļus. 

“Kārļu” filiāles – zivju audzētavas “Brasla” galvenais uzdevums ir taimiņu resursu atražošana Gaujas baseinā, katru gadu izaudzējot un ielaižot Gaujas baseinā ap 200 000 taimiņu smoltus un mazuļus. Zivju audzētavā audzē arī varavīksnes foreļu mazuļus un nēģu kāpurus.