Institūts "BIOR" ir

starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā.


Institūta "BIOR" misija

ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.


Institūta "BIOR" vīzija

ir kļūt par vienu no vadošajiem Eiropas Savienības pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centriem, kas veicina pārtikas nozares, sabiedrības un dzīvnieku veselības, zivsaimniecības un vides ilgtspējīgu attīstību.


Institūta "BIOR" uzticamība

balstās uz profesionalitāti, kompetenci, ilggadēju pieredzi, plašu datu bāzes nodrošinājumu, paverot iespējas strādāt starptautiskos pētniecības un apmācības projektos, sniegt augsti kvalitatīvus pakalpojumus, kas ir atpazīstami un atzīti Baltijas reģionā, kā arī citās valstīs Eiropā un pasaulē.