Autori
Elīna Ciekure, Inese Siksna, Konstantīns Bavrins, Olga Valciņa
12.апреля, 2017

Bērzu sulas ir ziemeļaustrumeiropā pazīstams atsvaidzinošs dzēriens. Bērzu sulu vākšana ir arī būtisks kultūras mantojums Baltijā. Tās satur organiskās skābes, minerālus un arī vitamīnus. Līdz šim Latvijā veiktie pētījumi par bērzu sulām pievērsuši uzmanību tikai to pozitīvajām īpašībām. BIOR pētnieki analizējuši vismaz 80 dažādas izcelsmes bērzu sulu paraugus aptverot pēc iespējas plašāku teritoriju Latvijā. Starp pētītajiem parametriem bijuši ap 30 dažādu savienojumu, kā arī pH, rauga sēnīšu saturs, mezofilo aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu saturs (25 … 45 °C temperatūrā attīstīties spējīgo skābekli patērējošo un skābekļa klātbūtnē attīstīties spējīgo skābekli nepatērējošo mikroorganismu saturs) un metāli (ar ICP-MS), t.sk. smagie metāli. Būtisks ķīmisko piesārņotāju saturs nav ticis konstatēts, bet pētījuma rezultāti rāda, ka sulas, kas ievāktas un glabātas nesterilos traukos, satur krietni vairāk mikroorganismu nekā sula no steriliem traukiem. Latvijas bērzu sulās ir novērojams augsts mikroorganismu saturs, tāpēc pārmērīgs bērzu sulu patēriņš varētu nelabvēlīgi ietekmēt veselību jutīgajām iedzīvotāju grupām.

Bērzu sulu vākšana ir arī būtisks kultūrvēsturiskais mantojums Baltijā
Bērzu sulu vākšana ir arī būtisks kultūras mantojums Baltijā.

 

Latvijas Avīze - "Bērzu sulās par daudz mikroorganismu"