Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts sadarbības projekts vides politikas veidošanai un īstenošanai

 

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros 2022.gada 26.augustā ar fonda padomes lēmumu apstiprināts Institūta “BIOR” projekta pieteikums:

“Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana” (Reģ.Nr.1‑08/61/2022)

Projektā tiks izveidota publiski pieejama datubāze, kurā apkopota informācija par vismaz 60 nozīmīgākajiem zivju migrācijas šķēršļiem Latvijā, kuros reāli iespējami risinājumi migrācijas uzlabošanai. Šķēršļiem tiks norādīts veids, ietekmētās sugas, iespējamie risinājumi un to provizoriskās izmaksas, kā arī sagaidāmie ierobežojumi risinājumu ieviešanai. Datubāze atvieglos zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, tādējādi perspektīvā palielinot to skaitu un efektivitāti.

Projekta kopējais finansējums ir 41 329 EUR.

Īstenošanas periods no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim.