ES

 Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks 2022.gada  24.-25.maijā piedalījās seminārā/ kontaktbiržā Interreg Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 prioritāte “Vide” ietvaros sadarbības projektu izstrādei,  īstenošanai un iesaistei ķīmijas un vides zinātņu pētniecības jomās.
Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 
Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Informācija sagatavota 30.06.2022.