Gads Datu bāzē Publikācija Saite
2018 S. Purvina, R. Medne, "Reintroduction of sturgeon, Acipenser oxyrinchus, in the Gulf of Riga, East-Central Baltic Sea," Archives of Polish Fisheries, vol. 26, no. 1, pp. 39-46, 2018.
2018 I. Rutkovska, R. Medne, "Triiodothyronine and thyroxine changes in yearling sea trout (Salmo trutta L.) during spring," Archives of Polish Fisheries, vol. 26, no. 2, pp. 101-109, 2018.
2017 G. Vikmane, R. Medne, I. Piginka, S. Purvina, "Wound healing in salmon after tagging with Carlin tags," 18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Belfast, United Kingdom, 4-7 Sept. 2017. ...
2017 S. Purvina, R. Medne, N. Kondratjeva, "Lonterm restocking of salmonids in Latvia," International Conference & Exposition, Aquaculture Europe, 17-20 Oct. 2017, Dubrovniki, Croatia, p. 932, 2017 ...
2017 R. Medne, S. Purvina, "The overview on success of sturgeon reintroduction attempt in Latvia's territorial waters," 8th International Symposium on Sturgeons, 10-16 Sep. 2017, Vienna, Austria, 2017 ...
2017 R. Medne, A. Niemi, "Ķer un atlaid, bet kā jūtas zivs?," Zivsaimniecības gadagrāmata, ISSN 1407-1959, 111.-114. lpp., 2017. ...
2017 R. Medne, S. Purviņa, "Svešzemju sugas akvakultūrā," Zivsaimniecības gadagrāmata, ISSN 1407-1959, 86.-89. lpp., 2017. ...
2017 R. Medne, S. Purviņa, "Populāri pesticīdi, ūdens un zivis," Zivju lapa, 35(1), 4.-5. lpp., 2017. ...
2016 R. Medne, "Zivju resursu atražošanas pamatnostādņu realizācijas izvērtējums no 2011. līdz 2016. gadam," Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata 2016. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ISSN 1407-1959, 69.-76. lpp., 2016.
2016 I. Rutkovska, R. Medne, "Sea trout (Salmo trutta L.) restocking in Latvia," ICES Annual Science Conference, ICES CM 2016/D:251, 2016.
2016 R. Medne, I. Rutkovska, S. Purviņa, "Smoltification hormone level changes in Salmons subjected for restocking in Latvia," ICES Annual Science Conference, ICES CM 2016/D:289, 2016.
2015 I. Rutkovska, R. Medne, "Morphological changes in artificially reared one year old sea trout (Salmo trutta L.) during spring," 21st International Scientific Conference Research for Rural Development, Jelgava, Latvia, vol. 1, pp. 189-193, 2015.
2015 R. Medne, "Rearing methods of salmonids and quality control of smolts in Latvia," Book of Abstracts of International conference "Restocking of Fish Resources and Control of Exploitation", Kaunas, Lithuania, 17-18 Sep. 2015, pp. 25-28, 2015.
2015 S. Purviņa, R. Medne, M. Ziņģis, "Stores sastopamības un reintrodukcijas vēsture Latvijā," Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference, sekcija "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība", Rīga, Latvija, 4. Feb. 2015, 59.-62. lpp., 2015.
2015 M. Ziņģis, R. Medne, S. Purviņa, "Atlantijas stores (Acipenser oxyrincus) resursu papildināšanas rezultāti pirmajā gadā pēc izlaišanas," Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference, sekcija "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība", Rīga, La ...
2013 M. Zingis, R. Medne, I. Putvikis, "Sturgeon restocking in the Baltic sea," Proceedings of Conference on Laboratory Diagnostics in Veterinary Medicine, Food and Environmental Safety, Riga, Latvia, 2013.
2011 R. Medne, E. Liepins, I. Rutkovska, M. Zingis, "Fin condition of salmon (Salmo salar) as welfare indicator," Conference Proceedings of 3rd International Conference on Laboratory Diagnostics in Veterinary Medicine, Food and Environmental Safety, Riga, ...
2011 M. Zingis, V. Plaudis, R. Medne, "Burbot artificial propagation in Latvia," 5th International conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region", Daugavpils, Latvia, p. 140, 2011.
2011 I. Rutkovska, R. Medne, "Leucocyte formula of healthy pearch in comparison with pearch infected with Trypanosioma percae," 5th International conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region", Daugavpils, Latvia, p. 111, 2011.
2011 R. Medne, E. Liepins, M. Zingis, "Fin damage - problems of farmed salmon (Salmo salar) in Latvia," Current problems of intensive development of animal husbandry - Collection of scientific papers of the National Academy of Sciences of Belarus, vol. 14, ...