Gads Datu bāzē Publikācija Saite
2018 L. Uusitalo, M.T. Tomczak, B. Müller-Karulis, I. Putnis, N. Trifonova, A. Tucker, "Hidden variables in a Dynamic Bayesian Network identify ecosystem level change," Ecological Informatics, vol. 45, pp. 9-15, 2018.
2017 K. Veidemane, A. Ruskule, S. Strake, I. Purina, J. Aigars, S. Sprukta, D. Ustups, I. Putnis, A. Klepers, "Application of the marine ecosystem services approach in the development of the maritime spatial plan of Latvia," International Journal of Biodiv ...
2017 E. Knospiņa, I. Putnis, L. Briekmane, Ē. Krūze, D. Ustups, "The round goby Neogobius melanostomus colonisation and potential impact on the coastal food web in Latvia," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the B ...
2017 L. Uustalo, M. Tomczak, B. Muller-Karulis, N. Trifonova, I. Putnis, A. Tucker, "Hidden variables in a Dynamic Bayesian Network identify ecosystem level change," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the Baltic S ...
2017 I. Putnis, L. Briekmane, V. Jermakovs, E. Knospiņa, Ē. Krūze, S. Strāķe, D. Ustups, "Apaļā jūrasgrunduļa ietekme uz Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu," Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference. Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība, ...
2016 L. Livdane, I. Putnis, G. Rubene, D. Elferts, A. Ikauniece, "Baltic herring prey selectively on older copepodites of Eurytemora affinis and Limnocalanus macrurus in the Gulf of Riga," Oceanologia, vol. 58, no. 1, pp. 46-53, 2016.
2016 I. Putnis, D. Ustups, I. Šics, O. Ozernaja, "Kur zvejo Latvijas zvejnieki? Galveno komerciāli nozīmīgo zivju sugu nozveju telpiskais sadalījums Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2015. gadā," Zivsaimniecības gadagrāmata 2016. Latvijas Lauku konsultāc ...
2016 G. Rubene, D. Elferts, I. Putnis, "Recent change in the long-term dynamics of copepods influence the pelagic food web structure in the Gulf of Riga," ICES Annual Science Conference, 19-23 Sep. 2016.
2015 J. Olsson, M. T. Tomczak, H. Ojaveer, A. Gardmark, A. Pollumaee, B. Muller-Karulis, D. Ustups, G. E. Dinesen, H. Peltonen, I. Putnis, L. Szymanek, M. Simm, O. Heikinheimo, P. Gasyukov, P. Axe, L. Bergstrom, "Temporal development of coastal ecosystems ...
2015 G. Rubene, I. Putnis, G. Strods, "Zooplanktona un reņģes Clupea harengus L. telpiskais sadalījums un savstarpējā ietekme Rigas Līcī (Baltijas jūrā)," Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference sekcija "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzīb ...
2011 I. Putnis, B. Muller-Karulis, G. Kornilovs, "Changes in the reproductive success of the Gulf of Riga herring," ICES Annual Science Conference, ICES CM 2011/H:13, 2011.