Gads Datu bāzē Publikācija Saite
2017 A. Vingovatova, G. Strods, F. Svecovs, "Length-at-age based calculations of sprat stock structure determined by the hydroacoustic surveys in the Baltic Sea," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the Baltic Sea ...
2017 M. Casini, H. Tian, M. Hansson, W. Grygiel, G. Strods, R. Statkus, A. Orio, N. Larson, "Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using acoustic survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea co ...
2017 G. Strods, F. Svecovs, A. Vingovatova, V. Berzins, "Some evident particularities of sprat - Sprattus sprattus balticus (Schneider) spatial distribution over the Gotland Deep in the Baltic sea," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery fo ...
2017 A. Makarchouk, G. Strods, F. Svecovs, "Match-mismatch of the horizontal distribution of adult sprat and its eggs," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the Baltic Sea living resources, 17-19. Oct. 2017, Tallinn ...
2017 F. Svecovs, G. Strods, A. Vingovatova, "A comparative analysis of performing and data processing methods of hydroacoustic surveys in the Baltic Sea," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the Baltic Sea living r ...
2016 F. Svecovs, O. Ozernaja, M. Fettere, G. Strods, A. Vingovatova, "Baltic sprat fishery, stock assessment and prediction," Maritime Technology and Engineering III: Proceedings of the 3rd International Conference on Maritime Technology and Engineering, M ...
2015 G. Rubene, I. Putnis, G. Strods, "Zooplanktona un reņģes Clupea harengus L. telpiskais sadalījums un savstarpējā ietekme Rigas Līcī (Baltijas jūrā)," Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference sekcija "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzīb ...
2011 F. Švecovs, G. Strods, A. Vingovatova, T. Vasilieva, "Recruitment dynamics of Baltic sprat and yield prediction of generations in the medium term," ICES Annual Science Conference, ICES CM 2011/H:36, 2011.
2011 G. Strods, G. Korņilovs, "Baltijas jūras zivju krājumu novērtēšanas rezultāti 2011. gadā un zvejas iespējas 2012. gadā," Jūras piekrastes teritorijas attīstības iespējas un Eiropas Zivsaimniecības fonds, Saulkrasti, Latvija, 2011.
2010 F. Švecovs, G. Strods, A.Vingovatova, "Baltijas brētliņas mazuļu skaita dinamika un paaudžu ražības vidēja termiņa prognozēšana," 8. starptautiskā konference par zivju un rūpnieciski izmantojamo bezmugurkaulinieku agro ontoģenēzi, Svetlogorska, Krievi ...
2007 O. Kaljuste, F. Shvetsov, G. Strods, V. Berzinsh, "Acoustical studies on geographical distribution pattern of the Gulf of Riga herring population," Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustic Measurements: Tec ...
2006 G. Strods, F. Shvetsov, A. Vingovatova, "Investigations of sprat population in the Eastern Baltic Sea applying facilities of acoustics," 8th European Conference on Underwater Acoustics - ECUA’2006, Carvoeiro, Portugal, 12-15 Jun. 2006, vol. 1, pp. 359 ...
2005 O. Kaljuste, T. Raid, F. Shvetsov, G. Strods, "Acoustical estimations confirm the good health of Gulf of Riga herring. Fisheries assessment and management in data-limited situation," Alaska Sea Grant College Program, University of Alaska Fairbanks, pp ...
2004 O. Kaljuste, T. Raid, F. Shvetsov, G. Strods, "Acoustical estimations confirm VPA assessments of herring stock in the Gulf of Riga," Proceedings of the Seventh European Conference on Underwater Acoustics, 7th ECUA 2004, Delft, Netherlands, 5-8 Jul. 2004.