Gads Datu bāzē Publikācija Saite
2017 M. Plikshs, V. Amosova, T. Baranova, D. Elferts, A. Karpushevskaya, I. Karpushevskiy, E. Kruze, F. Patokina, I. Sics, R. Statkus, T. Vasilijeva, A. Zezera, M. Casini, "Has climate change affected the body condition of Baltic cod Gadus morhua L. in the ...
2017 E. Knospiņa, I. Putnis, L. Briekmane, Ē. Krūze, D. Ustups, "The round goby Neogobius melanostomus colonisation and potential impact on the coastal food web in Latvia," Book of Abstracts of BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the B ...
2017 I. Putnis, L. Briekmane, V. Jermakovs, E. Knospiņa, Ē. Krūze, S. Strāķe, D. Ustups, "Apaļā jūrasgrunduļa ietekme uz Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu," Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference. Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība, ...
2016 L. Bergstrom, O. Heikinheimo, R. Svirgsden, E. Kruze, L. Lozys, A. Lappalainen, L. Saks, A. Minde, J. Dainys, E. Jakubaviciute, K. Adjers, J. Olsson, "Long term changes in the status of coastal fish in the Baltic Sea," Estuarine, Coastal and Shelf Sci ...
2016 D. Ustups, U. Bergstrom, A. B. Florin, E. Kruze, D. Zilniece, D. Elferts, E. Knospina, D. Uzars, "Diet overlap between juvenile flatfish and the invasive round goby in the central Baltic Sea," Journal of Sea Research, vol. 107, pp. 121-129, 2016.
2016 Ē. Krūze, "Mencu barošanās," žurnāls "Ilustrētā Zinātne", Jūl. 2016.
2016 Ē. Krūze, "Mencu (Gadus morhua) barošanās izmaiņas Baltijas jūras centrālajā daļā," Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība. Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2016.