Zinātniskās publikācijas

Institūta zinātniskās darbības rezultāti tiek atspoguļoti pētnieku individuālajās vai kolektīvajās starptautiskās zinātniskās publikācijās.

Institūta mērķis ir paaugstināt zinātniskās darbības kvalitāti. Viens no pasākumiem šajā jomā ir publicēt augstas kvalitātes zinātniskos rakstus tieši tādos žurnālos, kas iekļauti Thomson Reuters Web of Science vai Scopus citējamības datu bāzē. Šīs datubāzes iekļauj tikai izvērtētus žurnālus, kuri atbilst augstiem kvalitātes kritērijiem un sniedz ieguldījumu savā zinātnes jomā. Tas nodrošina to, ka Institūta publikācijas ir recenzētas, ir pieejamas citiem zinātniekiem visā pasaulē, kā arī atbilst noteiktiem kvalitātes un ētikas kritērijiem, kurus autoriem izvirza zinātniskie žurnāli.

Kopš 2010. gada kopumā ir publicētas ap 300 augstas kvalitātes Institūta zinātnieku zinātniskās publikācijas, kas atrodamas Thomson Reuters Web of Science vai Scopus datu bāzē. Institūta pētnieku publikāciju ietekmes faktors periodā kopš 2007. gada vidēji pārsniedz 2.

Papildus lielajās citējamības datu bāzēs iekļautajiem rakstiem, Institūta pētnieki sagatavo arī citus rakstus, kā arī laika posmā no 2010. līdz 2017. gadam ir saņemti četri patenti ķīmijas zinātņu nozarē.

Publikāciju skaits gadā

Nozīmīgs pētniecības un jaunās zinātnieku paaudzes sagatavošanas darbs notiek arī, izstrādājot vai vadot promocijas, maģistra vai bakalaura darbus.

Detalizētu informāciju par Institūta zinātnisko darbību, īstenotajiem projektiem un sadarbību var atrast Institūta ikgadējā publiskajā pārskatā.

 

Publikāciju saraksts