Sadarbībā ar: 

            eurl                   efsa

 

European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing

European Food Safety Authority (EFSA)

EFSA AHAW Network

 

Aktualitātes par izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Aktualitātes par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

Kontakti

Zinātniskā atbalsta kontaktpersona
Dr. med. vet., Iveta Kociņa

Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

E-pasts: iveta.kocina@bior.lv

Kontaktpunkts Latvijā EFSA “AHAW Network”

Kontaktpunkts Latvijā PARERE Network