usescience

 

Institūta modernais materiāltehniskais aprīkojums kalpo kā nozīmīgs punkts sadarbībai starp zinātniskajām institūcijām. Lai veicinātu sadarbību zinātnieku un institūciju starpā, informācija par institūta “BIOR” zinātniskajām iekārtām tiek publicēta arī UseScience zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datubāzē. Zinātniskajām iekārtām vai pakalpojumiem piekļuve var tikt nodrošināta pēc sazināšanās ar atbildīgo Institūta personu, piemēram, caur UseScience datubāzi.

Doties uz UseScience datubāzi