Viena no pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” misijām ir rūpēties par sabiedrības veselību, tādēļ institūta funkcijās iekļauta regulāra  pārtikas patēriņa datu iegūšana un pārtikas sastāva datubāzes uzturēšana, kas veido pamatu riska novērtēšanas ziņojumu sagatavošanā.

Zinātniskā institūta "BIOR" funkcijas saistībā ar pārtikas patēriņu ir:

  • pārtikas patēriņa datu iegūšana un apstrāde,
  • riska izvērtējumu veikšana attiecībā uz pārtikas piesārņotājiem,
  • nacionālo pārtikas patēriņa datu sagatavošana,
  • datu sagatavošana un nodošana Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA),
  • pārtikas sastāva datu bāzes uzturēšana.

Zinātniskā institūta "BIOR" veikto pārtikas patēriņa pētījumu mērķis ir ne tikai izvērtēt Latvijas iedzīvotāju uzturu (tai skaitā biežāk ēstos produktus, uzņemto enerģijas, pamatuzturvielu, vitamīnu, minerālvielu un citu vērtīgu savienojumu apjomu, kā arī ķīmisko un bioloģisko risku), bet arī apkopotos datus nodot atbildīgajām iestādēm – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), kas ir  galvenā pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija Eiropas Savienībā,  un Eiropas Komisijai, kas balstoties uz veikto pētījumu un risku novērtējuma rezultātiem veic izmaiņas likumdošanas aktos.

Pētījumi

Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā

Programmas “Augļi skolai” izvērtējums

Kopējās diētas pētījums