Iekārtas

Institūta laboratorijas ir aprīkotas ar mūsdienīgu materiāltehnisko aprīkojumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Materiāltehniskajam aprīkojumam tiek nodrošināts nepieciešamais serviss un tas tiek regulāri pilnveidots, papildinot ar jaunākajām modernajām iekārtām.

Atkarībā no paredzētā mērķa iekārtas tiek izmantotas zinātniskajā vai saimnieciskajā darbībā. Institūta modernais materiāltehniskais aprīkojums kalpo kā nozīmīgs punkts sadarbībai starp zinātniskajām institūcijām. Lai veicinātu sadarbību zinātnieku un institūciju starpā, informācija par institūta “BIOR” zinātniskajām iekārtām tiek publicēta arī UseScience zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datubāzē. Zinātniskajām iekārtām vai pakalpojumiem piekļuve var tikt nodrošināta pēc sazināšanās ar atbildīgo Institūta personu caur UseScience portālu.