Autori
Ingars Reinholds, Olga Mutere, Iveta Pugajeva, Jānis Ruško, Ingus Pērkons, Vadims Bartkevičs
23.Februāris, 2018

Farmācijas produktu atliekvielu monitoringam ir aizvien pieaugoša nozīme, jo pieejamo medikamentu klāsts un patēriņš pieaug un to sastāvs var radīt draudus videi. Kopā ar citiem piesārņotājiem farmācijas produktu atliekvielas nonāk ne tikai apkārtējā vidē, bet arī caur notekūdeņiem nonāk notekūdeņu attīrīšanas stacijās. BIOR pētnieki izstrādājuši augstas izšķirtspējas masas spektrometrijas analīzes metodes, lai varētu mērīt farmācijas produktu atliekvielu koncentrācijas dažādās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajās stadijās notekūdeņu attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva”, Rīgā. Pētījuma rezultāti rāda, ka notekūdeņu aerobās bioloģiskās attīrīšanas stadijā farmācijas produktu atliekvielu koncentrācijas samazinājums nav pietiekams, jo lielākajai daļai analizēto farmācijas produktu atliekvielu attīrīšanas efektivitāte bijusi 0-50%.

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 2018. gada 16. februārī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) "Gada balvas zinātnē 2017" svinīgā apbalvošana. Vienu no gada balvām saņēma arī Latvijas Universitātes un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zinātnieku pētījums par farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos un to koncentrācijas samazināšanas iespējām.

Latvijas Universitāte – Ķīmiķi saņem "Gada balvu zinātnē 2017"

BIOR pētnieku izstrādātā metode farmācijas atliekvielu noteikšanai notekūdenī ar augstas izšķirtspējas masas spektrometriju tikusi plaši citēta zinātniskajā literatūrā:

Determination of pharmaceutical residues in wastewater using high performance liquid chromatography coupled to quadrupole-Orbitrap mass spectrometry