Autori
Ingars Reinholds, Iveta Pugajeva, Vadims Bartkevičs
1.Marts, 2016

Pārtikas drošību apdraud tādi ķīmiskie piesārņotāji, kā pesticīdi un dabiskie toksīni no sēnīšu avotiem (mikotoksīni), tāpēc ir svarīgi spēt noteikt šo piesārņotāju saturu pārtikā.

ion
Augstas izšķirtspējas masspektrometrs (Orbitrap)

Pētījumā demonstrēta daudzsološa metode mikotoksīnu un pesticīdu atliekvielu noteikšanai garšvielās. Pētītajos maltas paprikas paraugos tika konstatēta 3 dažādu mikotoksīnu un 12 dažādu pesticīdu atliekvielu klātbūtne. Metodes efektivitāte un jutība noteikšanā ar ultra efektīvās šķidruma hromatogrāfijas - augstas izšķirtspējas masspektrometriju (Orbitrap) tika salīdzināta ar tandēma masspektrometriju. Metodes validācijas parametri atbilst Eiropas Savienības vadlīnijām, savukārt jutība labāka kā ar tandēma masspektrometriju.

Publikācija Thomson Reuters Web of Science datubāzē 2016. g. maijā/jūnijā atzīmēta kā daudz citēta, kas apliecina arī zinātnieku interesi par šī pētījuma rezultātiem.