1.Jūnijs, 2022

Programma "PIENS UN AUGĻI SKOLAI"

Valsts zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki un uztura speciālisti vasarā uzsāks programmas “Piens un augļi skolai” izvērtējumu par izglītības iestāžu apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Iinstitūta "BIOR" uztura speciālisti veiks pirmsskolas vecāko grupu bērnu, 1.–9. klašu skolēnu, vecāku, skolu un ražotāju aptaujas , lai novērtētu programmas norisi un sniegtu priekšlikumus programmas norises uzlabošanai. 

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdz šim īstenotās programmas –„Augļi skolai” un „Skolas piens” – tika apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros ar Eiropas Savienības atbalstu pirmsskolas vecuma un 1.–9. klašu izglītojamie var bez maksas 3 reizes nedēļā saņemt augļu, dārzeņu un piena porciju, tādējādi veicinot svaigu produktu patēriņu, noturīgu veselīga uztura paradumu veidošanu, kā arī izglītošanu par veselīga dzīvesveida nozīmi, lauksaimniecisko ražošanu, vides aizsardzību u.tml.

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka programmas izvērtējums jāveic reizi piecos gados un tā mērķi ir:

  • novērtēt programmas norisi visos tās posmos,
  • novērtēt, vai veiktās izmaiņas ir sasniegušas mērķi,
  • norādīt uz iespējamajām izmaiņām, kas programmu darītu efektīvāku un veicinātu augļu un dārzeņu patēriņu,
  • sniegt mērķtiecīgu atbalstu programmas uzlabošanai.

Pirmais programmas izvērtējums Latvijā veikts 2010./2011. mācību gadā, iekļaujot 1.-6. klašu skolēnus (3500 respondentus), bet otrais – 2015./2016, iekļaujot jau 1.-9. klašu skolēnus (6234 respondentus). Izvērtējumos iekļauts atšķirīgs respondentu skaits tādēļ, ka gadu gaitā programmā veiktas izmaiņas - dārzeņi un augļi bez maksas tiek dalīti ne tikai vairāk skolās, bet arī vairāk skolēnu klašu grupās nekā programmas ieviešanas sākumā.

Par programmu "Piens un augļi skolai":

Programmas  izvērtējums