Autori
Artis Robalds
1.Decembris, 2019

Pēcdoktorantūras ietvaros BIOR vadošais pētnieks Artis Robalds veic pētījumu par biosorbentu pielietojumu olbaltumvielu un mikroelementu atgūšanai no pārtikas atlikumu plūsmām

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros BIOR vadošais pētnieks Artis Robalds veic pētījumu, kura mērķis ir izpētīt iespējas izmantot biosorbentus (lauksaimniecības atlikumi un pārtikas pārstrādes atkritumi) vienlaicīgai olbaltumvielu un mikroelementu saistīšanai no ūdens šķīdumiem. Pētījuma ietvaros tiks veikta biosorbentu (piemēram, griķu sēnalu, kviešu salmu un kliju) raksturošana, kā arī noteikta to maksimālā spēja saistīt olbaltumvielas un mikroelementus ūdens vidē atkarībā no dažādiem parametriem, piemēram, šķīduma pH un temperatūras. Projekta noslēguma fāzē tiks pētītas iespējas izmantot piesātinātos biosorbentus kā iespējamos augsnes uzlabošanas līdzekļus. Identificējot biosorbentus ar augstu sorbcijas kapacitāti, tiktu uzlabota ilgtspēja un rentabilitāte lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes rūpniecībā, jo tas samazinātu atkritumu utilizēšanas izmaksas, kā arī radītu ieņēmumus no izstrādātā produkta pārdošanas.

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību”.

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85 % (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
 

logo