Autori
Alessandro Orio, Ann-Britt Florin, Ulf Bergström, Ivo Šics, Tatjana Baranova, Michele Casini
7.Februāris, 2017

Standartizētiem zivju resursu krājuma rādītājiem un uz izmēriem balstītiem rādītājiem ir izšķiroša nozīme zivju populāciju stāvokļa monitoringā. BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki piedalījušies pētījumā ar mērķi standartizēt un apvienot jaunākos zivju resursu krājuma datus, kas iegūti ar tralēšanas metodēm, par mencu un pleksti Baltijas jūrā ar vēsturiskajiem datiem, izpētīt tendences krājumu rādītājos, kā arī izpētīt tendences uz izmēriem balstītajos rādītājos. Pētījumā secināts, ka mencu un plekstes populācijās aizvien vairāk dominē mazāka izmēra indivīdi, kā arī uzsvērts, ka dati, kas iegūti neatkarīgi no zvejas industrijas, ko parasti veic dažādu valstu aģentūras, ir spēcīgs rīks, lai uzlabotu zināšanas par zivju resursiem un veicinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

Baltijas jūra
Datiem par zivju resursu krājumiem, kas iegūti neatkarīgi no zvejas industrijas, ir liela nozīme ilgtspējīgā zivju resursu pārvaldīšanā.

Foto: Ivars Putnis