Autori
Margarita Terentjeva, Jeļena Avsejenko, Madara Streikiša, Andra Utināne, Kaspars Kovaļenko, Aivars Bērziņš
1.Februāris, 2017

Salmonella baktērijas ir pārtikā sastopams patogēnais mikroorganisms, kas izraisa zarnu trakta slimības, ja tas uzņemts organismā kopā ar pārtiku, kā arī tas var būt rezistents pret antibiotikām. Pētījuma mērķis bija noteikt Salmonella baktēriju izplatību gaļā un gaļas produktos Latvijā. Pētījuma ietvaros analizēti kopā 3152 paraugu, t.sk. jēla gaļa un ēšanai gatavi gaļas produkti, kas iegūti oficiālās kontroles ietvaros. Paraugi testēti atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 6579:2002 un rezistence pret antibiotikām testēta atbilstoši EUCAST prasībām. Pētījuma rezultāti rāda, ka kopumā Salmonella izplatība bija 0,8%. Augstākā izplatība konstatēta tieši maltā gaļā un gaļas produktos (1,5%). Saldētā gaļā un saldētos gaļas produktos Salmonella nav konstatēta. Kopumā 62% Salmonella izolātu bija rezistence pret vismaz vienu antibiotisko preparātu. 40% izolātu bija rezistence pret sulfametoksazolu, 25% izolātu bija rezistence pret nalidikskābi, ciprofloksacīnu, ampicilīnu un 20% pret tetraciklīnu. Visi izolāti bija jutīgi pret ceftazidīmu, cefotaksīmu, meropenēmu, azitromicīnu un tigeciklīnu. S. Typhimurium visbiežāk novērota rezistence (87,5%) nekā citām grupām.

Salmonella baktērijas ir pārtikā sastopams patogēnais mikroorganisms
Salmonella baktērijas ir pārtikā sastopams patogēnais mikroorganisms.

Foto: ASV Veselības un sociālo pakalpojumu departaments