“Uzturvērtības norāde” ir jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pārtikas produktam ir sevišķi labvēlīgas uzturīpašības, ko rada:

enerģētiskā vērtība (vērtība kalorijās), kuru tas: 

  • nodrošina, 
  • nodrošina samazinātā vai palielinātā devā, 
  • nenodrošina,

uzturvielas vai citas vielas, ko tas:

  • satur,
  • satur mazākā vai lielākā attiecībā,
  • nesatur. 

Uz uzturvērtības norāžu lietošanu attiecas  Eiropas Komisijas Regula 1924/2006. un atļauto uzturvērtības norāžu saraksts. To lietošanas noteikumi ir iekļauti šī regulas  pielikumā. Atļauto uztuvērtības norāžu saraksts.

Piemēri no apstiprināto norāžu reģistra
“Beztauku” – norādi drīkst izmantot tikai tad, ja produktam ir ne vairāk kā 0,5 g tauku uz 100 g vai 100 ml. Tomēr ir aizliegtas norādes, kas izteiktas kā “x % beztauku”.
 “Dzēriens ir vitamīna C avots” – norādi drīkst izmantot, ja dzēriens uz 100 ml satur 7,5 % no uzturvielu atsauces vērtības, kas minēta Regulas Nr. 1169/2011 13. pielikumā “Ieteicamās devas”. Tur atrodama informācija arī par ieteicamajām vitamīnu un minerālvielu dienas devām pieaugušajiem. C vitamīna ieteicamā dienas deva ir 80 mg, tātad dzērienam jāsatur vismaz 6 mg C vitamīna uz 100 ml, lai varētu lietot šo norādi.
“Produkts ir vitamīna B7 avots” – norādi drīkst izmantot, ja produkts, kas nav dzēriens, uz 100 ml vai 100 g satur 15 % no uzturvielu atsauces vērtības, kas minēta Regulas Nr. 1169/2011 13. pielikumā “Ieteicamās devas”. Tur atrodama informācija arī par ieteicamajām vitamīnu un minerālvielu dienas devām pieaugušajiem. B7 vitamīna ieteicamā dienas deva ir 50 μg, tātad dzērienam jāsatur vismaz 7,5 μg B7 vitamīna uz 100 ml vai uz 100 g, lai varētu lietot šo norādi.
“Samazināts kaloriju daudzums” – norādi drīkst izmantot tikai tad, ja produkta enerģētiskā vērtība ir samazināta par vismaz 30 %, norādot, kādēļ pārtikas produkta kopējā enerģētiskā vērtība ir mazāka.
“Daudz proteīna” – norādi drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 20 % no produkta enerģētiskās vērtības nodrošina proteīns.