Valsts uzraudzības programmu laboratorisko izmeklējumu izpilde

Veicot paraugu ņemšanu un to laboratoriski – diagnostisko izmeklēšanu, Institūts “BIOR” ieņem būtisku vietu pārtikas aprites un dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības sistēmā. Institūta “BIOR” laboratorijās jau kopš 1940. gada veic dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku un dzīvnieku barības laboratoriskos izmeklējumus. Līdz ar pārtikas aprites uzraudzības sistēmas pilnveidošanos valstī tika uzsākta arī pārtikas produktu kontrole, kā arī laboratoriskie izmeklējumi, kas saistīti ar vidi, vides sanitāro higiēnu un veterināro zāļu, farmaceitisko produktu, dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas apriti. Kopš 2006. gada šeit tiek veikti arī izmeklējumi bakteriālo infekcijas slimību perēkļos un cilvēku slimību mikrobioloģiski diagnostiskās analīzes.

Pārtikas un veterinārā dienesta 2016. gadā īstenotās valsts uzraudzības un kontroles programmas

Ilgtermiņa programmas:
1.    Trakumsērgas apkarošanas programma;
2.    Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma mājputniem;
3.    Salmonella spp. kontroles programma;
4.    Mikroorganismu (Campylobacter un E.coli) rezistences uzraudzības programma;
5.    Putnu gripas uzraudzības programma;
6.    TSE uzraudzības programma;
7.    Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
8.    Bišu veselības uzraudzības programma;
9.    Aitu un kazu brucelozes uzraudzības programma (aizdomu, abortu gadījumi);
10.    Govju brucelozes uzraudzības programma (aizdomu, abortu gadījumi);
11.    Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
12.    Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
13.    Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi (krāpniecisko darbību noteikšana).

Pamatbudžeta programmas:
1.    Akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programma;
2.    Amerikas peru puves uzraudzības programma;
3.    Govju enzootiskās leikozes (GEL) uzraudzības un apkarošanas programma;
4.    Kampilobakteriozes (C.fetus) uzraudzības un apkarošanas programma;
5.    Dzīvnieku barības programma;
6.    Atliekvielu kontroles programma dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;
7.    Pesticīdu atlieku kontroles programma pārtikas produktos;
8.    Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu laboratoriskās kontroles programma;
9.    Radiācijas drošības programma;
10.    Listeria monocytogenes kontroles programma;
11.    Nacionālā pesticīdu atlieku kontroles programma;
12.    Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo un atšķirīgo PHB kontroles programma;
13.    Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kontroles programma;
14.    Kopējā ūdens satura kontroles programma mājputnu gaļā;
15.    Materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, sastāvdaļu migrācijas kontroles programma;
16.    Eiropas Savienībā ievesto materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, kontroles programma;
17.    Akrilamīda uzraudzības programma pārtikas produktos;
18.    Verotoksigēno E.coli kontroles programma;
19.    Pārtikas produktu kontroles programma;
20.    Ārpuskārtas un aizdomu gadījumu izmeklēšana, t.sk., epidemioloģiskā izmeklēšana;
21.    Īpašie piesardzības pasākumi un pastiprināta importa kontrole, laboratoriskie izmeklējumi;
22.    Eiropas Savienībā ievesto pārtikas produktu kontroles programma;
23.    Govju tuberkulozes monitoringa programma