• Projekts "Dioksīnu satura izpēte Baltijas jūras reņģēs un brētliņās". Gala pārskats
  • Projekts "Bromēto liesmas slāpētāju satura izpēe pārtikas produktos Latvijas tirgū". Gala pārskats
  • Projekts "3-monohlorpropāndiola (3-MHPD) pārbaude Latvijas izcelsmes augu eļļās 2019. gadā". Gala pārskats