Ģenētiski modificēto organismu zinātnisko ekspertu komisijas pirmā sēde notika institūta BIOR telpās 2016. gada 20. decembrī.
Pirmajā sēdē tika izskatīti vairāki tehniskas dabas jautājumi, ar balsojumu ieceļot komisijas priekšsēdētāju (Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes dekāns asociētais profesors, Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādes ĢMO Paneļa loceklis Dr. biol. Nils Rostoks), apstiprinot komisijas nolikumu un apstiprinot ekspertus, kuriem būs tiesības Latvijas vārdā izteikt viedokli par Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādei iesniegtajiem ES dalībvalstu ĢMO riska novērtēšanas dokumentiem. 

Galvenais pirmās komisijas sēdes uzdevums bija iepazīties ar APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra iesniegumu par ģenētiski modificētu mikroorganismu izmantošanu, lai atjaunotu iepriekš saņemto atļauju ierobežotai to izmantošanai. Centra pārstāvis prezentēja informāciju par to, kādus ģenētiski modificētus mikroorganismus pētījumu centrs izmanto savā zinātniskajā darbībā. Zinātniskā ekspertu komisija vienojās par turpmāko rīcību un nepieciešamo informāciju, lai sniegtu atzinumu par  APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra izmantoto mikroorganismu nekaitīgumu. 
 

Sēdes dalībnieku saraksts
Sēdes protokols