Dzeramā ūdens riska novērtēšana

Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] gala atskaite.

 

Šobrīd pieejamie veidņi tiek uzlaboti un pielāgoti atjaunotajai direktīvai EK/2020/2184 [augusts. 2023].

Risku veidnis. Pamācība

Veidņa loģika

Monitoringa rezultātu apstrādes veidnis

Monitoringa rezultātu apstrādes veidnis. Apraksts