Dzeramā ūdens riska novērtēšana

Zemāk pieejamie veidņi ir vadlīnijas pārtikas uzņēmumiem, lai novērtētu potenciālos riskus, kas saistīti ar dzeramā ūdens piegādi.

Novērtējums ir brīvprātīgs un tas atbilst prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 233 "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Noteikumu 25. punkts nosaka, ka pārtikas uzņēmumi dzeramā ūdens riska novērtējumam var izmantot institūta BIOR tīmekļvietnē pieejamo dzeramā ūdens riska novērtēšanas veidni. Veidnis uzņēmumiem piedāvā sistēmu, kas, balstoties uz ūdens stāvokļa monitoringa rezultātiem un zinātniskajiem pētījumiem, nodrošina, ka to dzeramais ūdens atbilst kvalitātes un drošības standartiem.

Izmantojot iegūto informāciju no šiem novērtējumiem, pārtikas uzņēmumi var izstrādāt pielāgotas monitoringa programmas, nodrošinot savu klientu labklājību un atbilstību valsts noteikumiem.

Monitoringa rezultātu veidnis:

Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens monitoringa rezultātu apstrādes veidnis

Apraksts - monitoringa rezultātu apstrādes veidnis

Risku novērtēšanas veidņi:

Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens riska novērtēšanas veidnis

Daļēji aizpildīts PIEMĒRS - pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens riska novērtēšanas veidnis

Risku veidņa aizpildīšanas pamācība

NB! Risku novērtēšanas veidņos ir iespējotas makro funkcijas. Lai pilnvērtīgi varētu failus lietot, pēc lejuplādes ir nepieciešams noklikšķināt uz tā ar peles labo pogu, izvēlēties Properties un cilnē General izvēlēties rūtiņu Unblock (sk. attēlu).

Makro atslēgšana

Gadījumā, ja nestrādā šī funkcionalitāte, apskatīt šo ceļvedi vai rakstīt - janis.rusko@bior.lv.

 

Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] gala atskaite.