3Rs resursi

Ar "alternatīvām" dzīvnieku izmantošanai pētniecībā saprotam starptautiski pieņemto, Russell and Burch 1959.gadā izstrādāto un publicēto “The Principles of Humane Experimental Technique” jeb 3R's - aizvietošanas, samazināšanas un pilnveides pamatprincipus izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

Mūsdienās klasiskais 3Rs koncepts tiek papildināts ar 3S “The Three Ss of Carol Newton”, t.i. ”Good Science, Good Sense and Good Sensibilities” principu.

Atšķirībā no klasiskā 3Rs koncepta, 3S nav detalizēti aprakstīts literatūrā. Šī dokumenta mērķis ir palielināt izpratni par 3S ”Science, Sense, Sensibilities”, kas ir noderīgs papildinājums 3Rs, lai uzlabotu dzīvnieku labturību un veicinātu labāku zinātni. Dokuments uzskatāmi pamato ka 3Rs + 3S integrācija pētniecībā nodrošina ne tikai humānu pieeju izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku labturībai, bet arī ticamus pētījuma rezultātus un “Labāku zinātni” kopumā.

“Newton principles”

“3ss presentation”


Kā plānot pētījumus, lai tajos sekmīgi integrētu 3Rs?

Lielisks palīgs izmēģinājumu plānošanā ir Norecopa – “Norvēģu Nacionālā platformas 3Rs attīstībai” izstrādātās vadlīnijas PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence). 

PREPARE vadlīnijas un ar tām saistītās tīmekļa vietnes sniedz visaptverošus norādījumus par to, kā pareizi saplānot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, lai tajos pēc iespējas pilnīgāk integrētu augstākminētos 3Rs principus. 
PREPARE vadlīniju kontroltabula atrodama šeit
“PREPARE checklist”

Pašreiz pieejamās (izstrādātās un validētās) alternatīvas:


Literatūras apskats

  • Alternatīvas dzīvnieku izmantošanai pētījumos: Pārskats

“Alternatives review”


Alternatīva -  Netradicionālie (mazāk jūtīgi) izmēģinājumu dzīvnieki

     

Datubāzes, vadlīnijas, žurnāli, publikācijas u.c. resursi

Daudzskaitlīgajos, publicētajos 3Rs resursos ir samērā grūti orientēties. Meklēšanas process vairumā gadījumu ir sarežģīts, turklāt publicētie dati bieži vien ir novecojuši. Tīmekļa vietņu sarakstos ir vieglāk orientēties, bet tajos diemžēl nevar izmantot nepieciešamos filtrus vai “inteliģentas”  meklētājprogrammas.

Tāpēc šeit dotas atsauces uz “ Norecopa” izveidotām un tīmekļa vietnē apkopotajām trim datu bāzēm. Sekojot tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, iespējams veikt meklēšanu vienlaicīgi, visās datubāzēs, izmantojot katras lapas augšpusē norādītos meklēšanas laukus.

vispārējs pārskats par datu bāzēm, vadlīnijām, informācijas centriem, žurnāliem, e-pastu sarakstiem, noteikumiem un politikām nostādnēm, kas var būt noderīgi, plānojot un īstenojot eksperimentus ar dzīvniekiem.

Norecopas 3Rs datubāzu un interneta vietņu vienlaicīga, ātra meklēšana šeit

⦁    NORINA

datu bāze, kas satur informāciju par vairāk nekā 3000 audiovizuāliem palīglīdzekļiem, kurus var izmantot kā alternatīvas vai papildinājumus dzīvnieku izmantošanai izglītībā un apmācībā, ieskaitot preparēšana alternatīvas visos līmeņos, sākot ar vidusskolu līdz Universitātei. Datu bāzē esošā informācija ir apkopota no 1991. gada.

Datu bāze ar meklētājprogrammām, kas norādītas visu lapu augšpusē, veic meklēšanu automātiski 

⦁    The TextBase
TextBase satur visaptverošu  informācijas apkopojumu par mācību grāmatām un citu literatūru laboratorijas dzīvnieku zinātnē un ar to saistītajās jomās.

Daži īsceļi:

Mūsu iecienītākie produkti (testu metodes, testu sistēmas u.c.)

TextBase ievietotie produkti, sākot no jaunākajiem

Visa Norecopa datubāzēs ievietotā informācija tiek regulāri atjaunināta!