3Rs Centru piedāvātie kvalifikācijas pasākumi un mācības

3Rs Kvalifikācijas paaugstināšānas pasākumu kalendārs 2019.gadam

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

  Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

TOKSIKOLOĢIJA. Kvalifikācijas pasākumu kalendārs/plāns