links2
Raksts 16.09.2020
Alternatīvās metodes un iespējas mono un poliklonālo antivielu ražošanai, neizmantojot dzīvniekus Rekomendācijas un vebināri EURL ECVAM ir izstrādājis Rekomendācijas “Recommendation on Non-Animal-Derived Antibodies” Rekomendāciju par monoklonālo un poliklonālo antivielu iegūšanu ...
links2
Raksts 10.09.2020
Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrijas un Nīderlandes 3Rs centri no šī gada 22. septembra, plkst. 11:30 līdz 24. septembrim, plkst. 13:00 organizē tālmācību kursu sēriju “The 3Rs across Europe”. Tiek piedāvātas ...
links2
Raksts 05.05.2020
Publicēts ziņojums par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm JRC Science Hub/ EURL ECVAM website ir publicēts ziņojums “Summary record of the 2019 PARERE meeting” . Ziņojumā ietverta informācija, par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm ...
links2
Raksts 05.05.2020
Svarīga informācija izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem un audzētājiem Ir stājies spēkā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/569 (2020. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka vienotu tās informācijas formu un saturu, kura ...
links2
Raksts 20.04.2020
DG Environment, EK secinājumi (prezentācija) par 3Rs integrēšanu dalībvalstīs un statistika par izmēģinājumos un diagnostikā izmantotiem dzīvniekiem (Directive 2010/63 EU) Secinājumi par Direktīvas 2010/63 ES un 3Rs ieviešanas progresu: Precīzi ...