Uzsākta projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” īstenošana

2019. gada 1. janvārī institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Artis Robalds.

2019.gada 1.posmā (01.01.2019-31.03.2019) ir paredzēts:

  • Pabeigt darbu pie apskata raksta sagatavošanas (kā līdzautoram) par biosorbentu izmantošanu piesārņojošo vielu saistīšanā iesniegšanai žurnālā Water - Open Access Journal.
  • Sagatavot informāciju publicēšanai mājas lapās www.researchgate.net un www.biosorption.info.
  • Turpināt literatūras studijas par biosorbentiem un lauksaimniecības atlieku raksturošanu.
  • Uzsākt angļu valodas kursus.
  • Piedalīties kursos par pārtikas ķīmiju un produktu analīzi. 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Informācija sagatavota: 30.01.2019.

logo