Uzsākta Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 īstenošana

2017.gada 1.oktobrī institūts BIOR noslēdzis vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” īstenošanu. 

Pirmā mēneša laikā veikts literatūras apskats un apkopta informācija par mikotoksīnu analīžu metodēm, iegūta informācija par  analītiem, kuru saturu nepieciešams identificēt zilā un baltā pelējuma sieros, graudos un  citās analizējamās matricās. Veikta jaunākās  zinātniskās  literatūras  analīze  par paraugu sagatavošanas metodēm selektīvai un multi-mikotoksīnu analīzei dažādās matricās.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 


Publikācija sagatavota 17.10.2017.

logo