2023.gadā turpinās lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes pētījums

 

“Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums”. Pētījumā tiks apkopota informācija par medus autentiskuma noteikšanu, veicot medus sastāvā esošo savienojumu analīzi ar gāzu hromatogrāfijas (gaistošie savienojumi) un induktīvi saistītās plazmas masspektrometrijas (mikro un makroelementi) metodēm. Pētījuma rezultātā izveidotās datubāzes sastādīšana, izmantojot testēšanas algoritmu vismaz 20 ārzemju izcelsmes medus paraugu atšķiršanai no Latvijas medus paraugiem. Tiks noteikti medus kvalitātes parametri (HMF, cukuru satura, elektrovadītspējas, ūdens satura u. c.) Latvijas izcelsmes paraugos un veikts pesticīdu atlieku izplatības monitorings ar masspektrometrijas metodēm (AEŠH-MS/MS un GH-MS/MS katram paraugam) vismaz 30 paraugos, 15 paraugiem tiks veikta glifosāta noteikšanu ar AEŠH-MS/MS metodi.

 

Informācija ievietota 2023.gada 2.janvārī.