Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo         

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055)

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri Institūtā “BIOR” tiek uzsākts LZP FLPP projekts “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR”, kura mērķis ir novērtēt ar pārtiku un ūdeni pārnēsājamo zoonotisko parazītu Cryptosporidium spp. un G. duodenalis izplatību dzīvniekos, cilvēkos un notekūdeņos, lai raksturotu to ģenētisko daudzveidību un iespējamo pārnešanu no dzīvniekiem uz cilvēkiem caur vidi.

Projekta galvenie uzdevumi:

- Kvantitatīvi novērtēt un raksturot parazītisko pārtikas izraisītāju (Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis) ģenētisko daudzveidību pašvaldību notekūdeņos;

- Raksturot parazītisko pārtikas izraisītāju (Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis) ģenētisko daudzveidību mājlopos, savvaļas un lolojumdzīvniekos;

- Raksturot parazītisko pārtikas izraisītāju (Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis) ģenētisko daudzveidību cilvēkos;

- Izstrādāt modeli, lai aprakstītu Cryptosporidium oocistu un Giardia cistu pārneses ceļus uz notekūdeņu izplūdēm un dzīvnieku un cilvēku populācijām Latvijā;

- Izstrādāt ieteikumus patogēnu emisijas samazināšanai vidē, lai samazinātu risku dzīvnieku un cilvēku veselībai no "Vienas veselības" viedokļa.

Projekts tiek realizēts Institūta “BIOR” izveidotajā Pārtikas Parazitāro Patogēnu ekselences centrā.

Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, no kuriem 100% ir Latvijas Zinātnes padomes finansēta.

 

Informācija ievietota: 14.01.2022