Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo         

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055)

Projekta pirmais posms (18 mēneši) galvenokārt tika veltīts paraugu ievākšanai un analizēšanai pēc iespējas no dažādām dzīvnieku sugām (gan lauksaimniecības dzīvniekiem, gan lolojumdzīvniekiem), kā arī no cilvēkiem, lai noteiktu Cryptosporidium spp. sastopamību, to epidemioloģiju un infekciju veicinošos riska faktoru. Būtisks darbs veikts regulāri (2x nedēļā) analizējot notekūdens paraugus (24 stundu kompozīta materiāls) no vismaz 11 Latvijas pašvaldībām, kā rezultātā turpmāk būs iespēja analizēt gan sezonālo patogēnu dinamiku vidē, to dzīvotspēju, kā arī dažādus patogēnu sastopamību veicinošos faktorus.

Lai sekmīgi modelētu G. duodenalis sastopamību potenciālos ietekmējošos faktorus Latvijā tika veikts, un publicēts apjomīgs literatūras pētījums apkopojot iepriekš publicēto zinātnisko literatūru. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka tādi riska faktori kā ilgstošs teļa kontakts ar māti un sezonalitāte, piemēram, ziema un pavasaris, ir potenciāli riska faktori Giardia klātbūtnei ganāmpulkos (https://www.mdpi.com/2076-2607/11/2/309).

Kopumā, par projekta sākotnējiem ziņojumiem ir sagatavoti vairāki ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī projekta pētnieki ar zināšanām ir dalījušies dažādās gan nacionāla, gan starptautiska mēroga diskusijās.

Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, no kuriem 100% ir Latvijas Zinātnes padomes finansēta.

 

Informācija ievietota: 14.07.2023