Toksoplazmoze un ar to saistītie riski cilvēkiem Latvijā

Institūta “BIOR’’ pētniecības projekta „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) ietvaros Nacionālā Medicīnas žurnāla “Latvijas Ārsts” 2020. gada aprīļa/maija izdevumā publicēts raksts “Toksoplazmoze un ar to saistītie riski cilvēkiem Latvijā” (autori: G. Deksne, S. Gintere, A. Krūmiņa), lai informētu Latvijas medicīnas jomas pārstāvjus par toksoplazmozes sastopamības biežumu cilvēkos un dzīvniekos Latvijā, par potenciāliem transmisijas veidiem un riska faktoriem, kā arī par slimības klīniskām izpausmēm cilvēkiem, diagnostiku un ārstēšanu.

Sagatavotajā rakstā izmantota informācija no literatūrā pieejamās informācijas, kas papildināta ar projekta ietvaros iegūtiem rezultātiem un aktuālo toksoplazmozes izplatību Latvijā!