Tiks slēgta vienošanās par Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas apstiprinātā pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 īstenošanu 

2017.gada 1.novembrī institūts BIOR plāno noslēgt vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” īstenošanas uzsākšanu. 

Pēc vienošanās noslēgšanas tuvāko mēnešu laikā tiks detalizēti izstrādāts pētījuma dizains, lai sasniegtu reprezentatīvus rezultātus par būtiskāko parazitāro zoonožu epidemioloģisko stāvokli Latvijā. Tiks gatavoti nepieciešamie dokumenti, lai pētījumam iegūtu nepieciešamos Ētikas komitejas saskaņojumus, kā arī saskaņojumus ar citām sadarbības iestādēm, kā piemēram Pārtikas un Veterināro dienestu.

Papildus tiks uzsākts darbs pie retrospektīva pētījuma par Toxoplasma gondii seroprevalenci Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošiem faktoriem, kā rezultātā tiks sagatavota publikācija.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Publikācija sagatavota 18.10.2017.

logo