Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 29.08.2019. līdz 28.11.2019.

Nosvinēti spāru svētki Institūta “BIOR” ēkas jaunbūvē

Šā gada 25. novembrī norisinājās Spāru svētki Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” jaunajai ēkai Lejupes ielā 3. Spāru svētki nozīmē - dienā, kad ēkai ir sasniegta augstākā jumta konstrukcija, virs jumta tiek uzkārts vainags. Tādējādi izsakot atzinību par līdz šim paveikto darbu projektētājam SIA “Projektēšanas birojs Ludvigs”  (būvprojekta vadītāja Ludviga Saprovska vadībā), būvuzraugam SIA “PROKRIAL” (atbildīgā būvuzrauga Kristapa Priedes vadībā)  un celtniecības īstenotājam SIA “VELVE” (projekta vadītāja Māra Kreicera vadībā). Pats notikums apliecina labas savstarpējās attiecības starp mājas saimniekiem un celtniekiem un simbolizē drošību jaunajai ēkai.

Saskaņā ar projektu biroja ēkas jaunbūve, kurā atradīsies Zivju resursu pētniecības departamenta un citu institūta struktūrvienību pētnieku jaunās darba vietas, tiks savienota ar esošo institūta laboratorijas ēku.

Zinātniskā institūta „BIOR” jaunā ēka, ar kopējo platību ~1600 m2, pilnībā tiks atklāta jau pavisam drīz - 2020. gada jūlijā.

Būvniecība tiek īstenota ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Zinātniskā institūta „BIOR” direktors Aivars Bērziņš ir pārliecināts: ”Būvuzņēmums ‘’VELVE” sevi ir pierādījis kā uzticamu sadarbības partneri, realizējot šo nozīmīgo institūta projektu. Novēlu šādu sadarbību līdz objekta realizācijas beigām. Šī biroja ēka mums ir nozīmīga ne tikai ar to, ka ir lielākais objekts, ko pēdējos gados institūts ir būvējis, bet arī ar to, ka ļaus paaugstināt zinātniskā institūta “BIOR” pētniecisko kapacitāti, veicot resursu koncentrāciju un pētniecības infrastruktūras modernizāciju vienuviet, tajā skaitā, nodrošinot zinātnisko personālu ar mūsdienīgām telpām.  Tādējādi tiks stiprināta starpdisciplinārā sadarbība, veicinot  institūta darbības maksimāli lietderīgu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai Latvijas viedās specializācijas jomās un starptautiskā konkurētspējā ilgtermiņā”.

s
Foto galerija
​​​​​​

Publikācija sagatavota 28.11.2019. 

l