ll

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” aicina uz semināru, kas veltīts upes nēģim

Aicinām uz pasākumu visus, kam darbs, intereses un vaļasprieks ir saistīts ar upes nēģi: nēģu zvejniekus, nēģu pārstrādes uzņēmumus, VVD, PVD, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, tūrisma jomā iesaistītās organizācijas u.c. interesentus.

Vieta:               Usma SPA Hotel, Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619

Datums:          2020.gada 5.marts

Programma

Pieteikšanās līdz 2. martam (ieskaitot), nosūtot e-pastu uz santa.purvina@bior.lv

Seminārs tiek organizēts zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta LAT-LIT Interreg projekta „ Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 ietvaros.

 

Kopējais projekta finansējums ir 353 400 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 300 390 EUR. Institūta BIOR finansējums ir 132 000 EUR, t.sk. 85%ERAF finansējums 112 200 EUR. 
Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   
Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.03.2019.). 
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild institūts BIOR un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.