ll

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” aicina uz semināru, kas veltīts upes nēģim

Aicinām uz pasākumu visus, kam darbs, intereses un vaļasprieks ir saistīts ar upes nēģi: nēģu zvejniekus, nēģu pārstrādes uzņēmumus, VVD, PVD, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, tūrisma jomā iesaistītās organizācijas u.c. interesentus.

Vieta:               Usma SPA Hotel, Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619

Datums:          2020.gada 5.marts

Programma

Pieteikšanās līdz 2. martam (ieskaitot), nosūtot e-pastu uz santa.purvina@bior.lv

Seminārs tiek organizēts zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta LAT-LIT Interreg projekta „ Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 ietvaros.

 

Kopējais projekta finansējums ir 353 400 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 300 390 EUR. Institūta BIOR finansējums ir 138 568 EUR, t.sk. 85%ERAF finansējums 117 783 EUR.
Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   
Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.03.2020.) pagarināts līdz 30.06.2020
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild institūts BIOR un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.