Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumiem

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” ietvaros 2022.gada 20.oktobrī ar fonda padomes lēmumu apstiprināts Institūta “BIOR” projekta pieteikums:

“Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē” (Reģ.Nr.1‑08/108/2022)

Pilotpētījuma mērķis ir novērtēt pelēko roņu atbaidīšanas un limitētas ieguves iespējas Latvijas piekrastē, kā arī veikt izvēlēto metožu testēšanu un ietekmes novērtējumu uz zvejas rīku un lomu postījumu mazināšanu.

Projekta kopējais finansējums ir 29 996,96 EUR.

Īstenošanas periods no 2022.gada 1.decembra līdz 2024. gada 15. aprīlim.