Zivju fonda padomes sēdē apstiprināts projekts Nr.2.5. „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”

zivju fonds zm lad bior

Zivju fonda padomes sēdē tika izvērtēts un apstiprināts Zivju fonda pasākuma 2.2. „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros iesniegtais Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta pieteikums „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”. 
Projekta mērķis ir atbalstīt un paplašināt zivju resursu bioloģiskos, ekonomiskos un akvakultūras pētījumus, aktualizējot nozarei saistošo informatīvo bāzi..
Projektā paredzēts aktualizēt un paplašināt institūta informatīvo bāzi, kas veicinās zinātnisko pamatojumu izstrādi Latvijas ūdeņu zivju resursu racionālai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, zivju resursu atražošanai un ekonomisko indikatoru novērtēšanai zvejniecībā. Šim mērķim paredzēts papildināt bibliotēkas fondus ar 9 grāmatām par jūras un saldūdens zivju bioloģiju un ekoloģiju, to krājumu izpētes un novērtēšanas jaunākajām metodēm, zvejniecības ekonomikas novērtēšanas metodēm, zivju audzēšanas pārvaldības un akvakultūras jautājumiem.  
Projektu plānots realizēt 2012.gada laikā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 818 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.