zivju fonds  lad bior

Zivju fonda padomes sēdē tika izvērtēts un apstiprināts Zivju fonda pasākuma „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību ” ietvaros iesniegtais Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta pieteikums „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskajā statistiskās ekoloģijas konferencē ISEC 2012 ”. 

Projekta mērķis ir paaugstināt zinātniskā institūta „BIOR” darbinieku kompetenci ekoloģisko datu statistiskajā apstrādē un interpretācijā.
Projektā paredzēts apmeklēt konferenci, kas norisināsies Norvēģijā, Krokkleivā (Krokkleiva) no š.g.3.līdz 6.jūlijam, kā arī paredzēts piedalīties vienas dienas apmācību kursos par piemērotāko modeļu izvēli statistiskajos pētījumos.
Projektu plānots realizēt 2012.gada laikā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1146,00 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests