zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. aprīļa līdz jūlijam tika īstenots projekts „Zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas darbības nodrošināšana”.

Projekta ietvaros tika iegādāts serveris DELL POWEREDGE R320 (procesors - Xeon E5-2407v2 2.40 GHz, atmiņa - 8GB 1600MHz, cietais disks – 2 x 1 TB) zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas darbības ilgstošai nodrošināšanai, datu apstrādei un lietotāju pieprasījumu izpildei.
Zinātniskā datubāze BIODATA tika izstrādāta 2003. gadā, realizējot Latvijas Nacionālo datu vākšanas programmu atbilstoši KZP (Common Fisheries Policy) prasībām (ES dokumenti Eiropas Padomes regula (EK) Nr. 1543/2000 un Eiropas Komisijas regula (EK) Nr. 1639/2001). Zinātniskajā datubāzē BIODATA tiek uzglabāta bioloģiskā informācija par zinātniski pētnieciskajiem reisiem Baltijas jūrā un ilglaicīgie dati par Latvijas zvejas flotes nozvejas bioloģisko raksturojumu, kā arī dati par veiktajiem vides novērojumiem zinātniskajos reisos.

Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 3267,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā.