zivju fonds zm lad bior

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pārstāvja apmācība zušu vecumu noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)”

Laikā no š.g. 13.-19. aprīlim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pārstāvja apmācība zušu vecumu noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)” ar mērķi – apgūt zušu vecumu noteikšanas un otolītu paraugu sagatavošanas metodiku.

Eiropas zutis Anguilla anguilla ir rūpnieciski nozīmīga zivju suga, kas iekļauta Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmā, kura sagatavota saskaņā ar Eiropas Padomes Regulu (EC) Nr 199/2008, Eiropas Komisijas regulu (EC) Nr. 665/2008 un Eiropas Komisijas lēmumu (2009/1012/EC). Zivju resursu pētniecības departamenta uzdevums ir nodrošināt minētās programmas īstenošanu, veicot zivju krājumu zinātniskās uzskaites, ievācot, apkopojot un analizējot bioloģiskos un zvejas datus par galveno rūpnieciski nozīmīgo zivju sugu nozvejām, kā arī par zvejniecības sektora ekonomisko situāciju. Viens no bioloģisko datu parametriem ir zivju vecums. Latvijā šobrīd nav datu par zušu populācijas vecuma struktūru, jo nav speciālistu, kas būtu apguvis vecumu noteikšanas un otolītu sagatavošanas metodiku. 

Apmācības Nacionālajā Jūras Zvejniecības Pētniecības institūtā (MIR) Gdiņā (Polija) ilga piecas dienas. Apmācību laikā tika apgūta otolītu kodolu iezīmēšana, formu sagatavošana otolītu ielīmēšanai, milimetru tīkla ielīmēšana un epoksīda slāņa ieklāšana, otolītu ielīmēšana, kā arī to plāngriešana, iekrāsošana un žāvēšana, zušu vecuma noteikšana.  Balstoties uz veiktajām apmācībām, Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas asistents Jānis Bajinskis sagatavoja atskaiti par apmācību laikā jauniegūtajām zināšanām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1434,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.