zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. 25.-29.maijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība plekstes mazuļu diennakts pieaugumu noteikšanas kalibrācijā” ar mērķi – novērot atšķirības otolītos starp dziļumā un seklumā nārstojošo plekstu mazuļiem.
Plekste ir ekoloģiski un ekonomiski nozīmīga zivju suga Baltijas jūrā. Baltijas jūrā var izšķirt divu veidu plekstes – dziļumā nārstojošās un seklumā nārstojošās ar  savstarpēji atšķirīgu bioloģiju. Zinātniskā institūta BIOR pētījumi liecina, ka, iespējams, var izšķirt arī dažādas populācijas attīstības tendences. Dziļumā nārstojošo plekstu nārsts noris martā-aprīlī, bet piekrastē, savukārt,  maijā-jūnijā. Baltijas jūras centrālajā daļā (arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos) minētās divu veidu plekstes veido kopējas koncentrācijas dažādos dzīves ciklos. Dziļumā nārstojošo plekstu populācija veido nozvejas atklātajā jūrā, bet uz piekrastē nārstojošo plekstu populācijas balstās piekrastes zvejnieku lomi. 

Projekta laikā pētniece Dace Zīlniece sadarbojās ar vienu no Eiropas vadošajām zivju vecuma ekspertēm Karinu Husī (Karin Hyssi) no Dānijas Ūdens resursu zinātniskā institūta DTU Aqua (Kopenhāgena). Tika analizēti piekrastē ievāktie plekstu mazuļu (”šāgadeņu” – no 2014.gada nārsta) otolīti un noteikti to diennakts pieaugumi. Ievāktie otolīti tika slīpēti, izmantojot specializētu slīpmašīnu. Izmantojot mikroskopu un digitālo kameru, tika uzņemti vairāki otolītu attēli un vēlāk noteiktas to diennakts augšanas zonas. 
Par dalību pētījumā, veiktajiem novērojumiem un secinājumiem Zivju resursu pētniecības departamenta pētniece Dace Zīlniece  sagatavoja atskaiti.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 1380,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 

Informācija sagatavota 26.06.2015.