zivju fonds zm lad bior

Laikā no aprīļa līdz oktobrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts "Sabiedrības informēšana par zivju resursu atražošanas un papildināšanas kārtību".

Projekta laikā tika sagatavots un izplatīts buklets, lai konspektīvi informētu zivju resursu izmantošanā iesaistīto Latvijas sabiedrības daļu par valsts Zivju atražošanas programmas mērķiem, izpildes kārtību, zivju vecuma apzīmēšanu, zivju uzskaites un izlaišanas kārtību. Lai iegūtu atpakaļejošo informāciju no makšķerniekiem un zvejniekiem par zivju resursu atražošanas programmas izpildes sekmēm, bukletā papildu tika ievietota anketa ar ailēm par zivju bioloģiskajiem datiem un ZI BIOR Zivju resursu departamenta e-pasta adrese informācijas nosūtīšanai.

Buklets

Lai palīdzētu novērtēt valsts realizētās zivju resursu atražošanas programmas efektivitāti, lūdzam makšķerniekus un zvejniekus, kas noķēruši ar piekarzīmīti vai ar nogrieztu taukspuru iezīmētu zivi, veikt sekojošas darbības:

  • atzīmēt iezīmētās zivs sugu;
  • norakstīt zīmītes numuru vai konstatēt atzīmi par nogriezto taukspuru; 
  • noteikt aptuvenu zivs svaru un garumu; 
  • atzīmēt noķeršanas vietu un datumu;
  • iegūto informāciju nosūtīt uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta e-pasta adresi: zivdep@bior.gov.lv

Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 2130,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.