zivju fonds zm lad bior

Laikā no šī gada aprīļa līdz oktobra beigām Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts Nr.1.9.„ICES konferences norises Rīgā tehniskais nodrošinājums” ar mērķi – iegādāties 750 prezentācijas somas ICES konferences dalībniekiem un apdrukāt tās ar konferences un tās norises vietas informāciju.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) jeb Starptautiskā jūras pētniecības padome ir starptautiska organizācija, kas attīsta zinātni un sniedz zinātnisko padomu, lai nodrošinātu jūru ilgtspējīgu izmantošanu. ICES veido Ziemeļatlantijas okeāna reģiona 20 valstis, tai skaitā 18 Eiropas valstis, kā arī ASV un Kanāda. Lai arī Latvija ir ICES dalībvalsts kopš 1937.gada, tā atjaunoja dalību ICES 1993.gadā. Katru gadu kādā no dalībvalstīm ICES rīko zinātnisko konferenci. Zemkopības ministrija ir nosūtījusi ICES uzaicinājumu rīkot Rīgā 2016.gada konferenci. Katram konferences dalībniekam tiek plānots dāvināt konferences somu ar konferences nosaukuma un konferences norises vietas apdruku. Apdrukā tiek attēloti arī konferences organizētāju logo (ICES, BIOR, ZM). Somās tiek ievietoti informatīvie un konferences norises vietas reklāmas materiāli. Parasti ICES konferencēs piedalās  600 līdz 700 dalībnieki. Konferencei ir liela zinātniska nozīme, jo piecās konferences dienās tiek rīkotas 18 zinātniskās sesijas, katrā no kurām tiek nolasīti apmēram 20 zinātniskie referāti, kuros zinātnieki dalās ar saviem pēdējiem zinātniskajiem pētījumiem un atklājumiem. Konferences rīkošana Latvijā ļaus tajā piedalīties lielākam skaitam Latvijas zinātnieku, kā arī tiks izpildītas starptautiskās saistības un veicināta labāka starptautiskā atpazīstamība.

Prezentācijas somu izgatavošanai tika organizēts iepirkums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. No iesniegtajiem deviņiem piedāvājumiem, kurus izvērtēja iepirkuma komisija, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Dinoss” ar  vislētāko piedāvājumu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 3448,50 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.


Publikācija sagatavota 30.10.2015.