zivju fonds zm lad bior

Laikā no šī gada aprīļa līdz septembra beigām Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts Nr.1.8. „Fotogrāfiju komplekta izgatavošana ICES konferencei” ar mērķi – izgatavot fotogrāfiju komplektu ICES konferences plakātam un mājas lapai.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) jeb Starptautiskā jūras pētniecības padome ir starptautiska organizācija, kas attīsta zinātni un sniedz zinātnisko padomu, lai nodrošinātu jūru ilgtspējīgu izmantošanu. ICES veido Ziemeļatlantijas okeāna reģiona 20 valstis, tai skaitā 18 Eiropas valstis, kā arī ASV un Kanāda. Latvija ir ICES dalībvalsts kopš 1937.gada, tā atjaunoja dalību ICES 1993.gadā. Katru gadu kādā no dalībvalstīm ICES rīko zinātnisko konferenci. Zemkopības ministrija ir nosūtījusi ICES uzaicinājumu rīkot 2016.gadā konferenci Rīgā. Konferencei tiek izgatavots konferences plakāts, ko nosūta institūtiem, organizācijām, iestādēm, kas sadarbojas ar ICES. Konferences norises vietas fotogrāfijas tiek ievietotas arī ICES mājas lapā, kur tiek apkopota informācija par konferenci, kā arī informatīvajos bukletos.

20 Rīgas fotogrāfiju komplekta izgatavošana tiks pasūtīta profesionālam fotogrāfam Armandam Lācim. Pavisam tiks izgatavotas 20 augstas kvalitātes fotogrāfijas, kas pasūtītājam tika iesniegtas izdrukātas 10x15 cm mērogā, kā arī failu veidā. Izmantojot fotogrāfijas tiks izgatavots arī A1 formāta konferences plakāts.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 726,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 30.09.2015.