zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g.  21. līdz 28.septembrim Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Didzis Ustups kā Latvijas pārstāvis piedalījās Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ikgadējā zinātniskā konferencē un Padomdevēju Komitejas (ACOM) sanāksmē Reikjavikā (Īslande), lai veicinātu Latvijas zinātnieku starptautisko kapacitāti, iegūstot jaunāko informāciju par Baltijas jūras un zivju pētījumiem un aizstāvētu Latvijas intereses zinātnisko padomu veidošanā.

Konferencē bija 18 zinātnisko tēmu sesijas, kas norisinājās vienlaicīgi 4 auditorijās.

Konferencē piedalījās aptuveni 700 dalībnieku. Nozīmīgākās konferences lekcijas ir pieejamas interneta vietnē: http://www.youtube.com/user/ICESmarine

Galvenās konferences tēmas: Ekosistēmas pētījumi, barošanās ķēdes, krājumu novērtēšana, okeanogrāfija, monitoringa programmu attīstība u.c.

Zinātniskajā konferencē Jūras nodaļas vadītājs D. Ustups piedalījās ar referātu Analysis of CPUE data time-series for Latvian fishing fleet (Autori O.Ozernaja, F. Svecovs, Fettere M., Ustups D.) par Latvijas flotes brētliņas nozveju izmaiņām pēdējos desmit gados.

Prezentācijā tika analizētas brētliņu nozvejas izmaiņas, samazinoties zvejas kapacitātei.
Padomdevēju Komitejas (ACOM) sanāksmē tika apspriests ACOM Stratēģiskais attīstības plāns 2014-2018. gadam. Komitejas sēdē notika diskusijas par pakāpenisko pāreju no vienas sugas pārvaldības un ekosistēmas un daudzsugu pārvaldības plāniem. Darba gaitā apstiprināti jauni Darba grupu (Working group) priekšsēdētāji.

Komitejas darba dienas noslēgumā apstiprināts vienīgais kandidāts ACOM priekšsēdētāja amatam - Eskild Kirkegaard no Dānijas Tehniskās Universitātes Ūdens Resursu Nacionālā Institūta.
Starptautiskās Jūras pētniecības padome (ICES) ir starptautiska zinātniskā organizācija, kas dibināta 1902.gadā ar svarīgākajiem uzdevumiem – veicināt un koordinēt valstu nacionālos pētījumus Ziemeļatlantijas reģionā un okeānam piegulošajās jūrās, to skaitā Baltijas jūrā.

Padome izstrādā metodikas un vada starptautiskas zivju krājumu un vides stāvokļa uzskaites, sagatavo zivju resursu stāvokļa prognozes, izstrādā rekomendācijas zivju resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai, ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1457.25 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
 

Informācija ievietota 04.10.2013.